Vloethemveld

Beschrijving

Het Vloethemveld is één van de grootste natuurgebieden in Vlaanderen. Het gebied is erg gevarieerd met bos, schrale graslanden en water.

 

Leefgebied

Bos, heide, landbouw en vlakte

Wanneer hier vogels spotten?

Lente & Zomer

Omstandigheden

Vlak, zanderig en open landschap

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Wespendief
Zwarte Specht
Wielewaal
Wielewaal
Havik
Havik
Boomvalk
Boomvalk
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Slobeend
Slobeend
Krakeend 2
Krakeend
Wilde Eend
Wilde Eend
Wintertaling
Wintertaling
Tafeleend
Tafeleend
Kuifeend (1)
Kuifeend
Fazant
Fuut
Fuut
Dodaars
Dodaars
Holenduif
Houtduif
Houtduif
Koekoek
Koekoek
Meerkoet
Meerkoet
Oeverloper
Oeverloper
Witgat
Witgat
Aalscholver
Aalscholver
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Sperwer
Sperwer
Buizerd
Buizerd
Bosuil
Bosuil
Groene Specht
Groene Specht
Kleine Bonte Specht
Torenvalk
Torenvak
Slechtvalk
Slechtvalk
Gaai
Gaai
Koolmees
Koolmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Kuifmees
Kuifmees
Zwarte Mees
Zwarte Mees
Spotvogel
Spotvogel
Bosrietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Huiszwaluw
Fitis
Fitis
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Staartmees
Staartmees
Grasmus
Grasmus
Tuinfluiter
Tuinfluiter
Zwartkop
Zwartkop
Goudhaan
Goudhaan
Boomklever
Boomklever
Winterkoning
Grote Lijster
Grote Lijster
Zanglijster
Zanglijster
Koperwiek
Koperwiek
Grauwe Vliegenvanger
Grauwe Vliegenvanger
Roodborstje
Roodborst
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Putter
Keep
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Sijs