Viconia Kleiputten

Beschrijving

De Viconia Kleiputten is in de winter een erg populaire rustplaats voor grote aantallen eenden. Ook kunnen er enkele steltlopers voorbij komen. 

 

Leefgebied

Bos, Grasland, Rivier, Rietvelden

Wanneer hier vogels spotten?

Het hele jaar

Omstandigheden

Vlak & Moerassig

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Kluut
Kluut
Grutto
Grutto
Snor
Snor
Rietzanger
Rietzanger
Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Bergeend
Slobeend
Slobeend
Krakeend 2
Krakeend
Smient
Smient
Wintertaling
Wintertaling
Kuifeend (1)
Kuifeend
Zomertaling
Dodaars
Dodaars
Koekoek
Koekoek
Kievit
Kievit
Kleine Plevier
Bosruiter
Tureluur
Watersnip
Witgat
Witgat
Wulp
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwborst
Rietgors
Rietgors