Steenberg

Beschrijving

Steenberg is gelegen naast de sporthal van Erpe-Mere. Dankzij de zanderige bodem gedijt er fauna en flora die je elders in de buurt niet zal vinden. Het hoger gelegen bos zorgt er immers ook voor dat de bijzondere vegetatie alle kansen krijgt. 

 

Leefgebied

Bos, struiken

Wanneer hier vogels spotten?

Winter & Lente

Omstandigheden

Zanderig

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Buizerd
Buizerd
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Steenuil
Steenuil
Ijsvogel
Ijsvogel
Grauwe-Gans
Grauwe Gans
Fazant
Patrijs
Patrijs
Fuut
Fuut
Holenduif
Houtduif
Houtduif
Koekoek
Koekoek
Waterhoen
Meerkoet
Meerkoet
Visdief
Visdief
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Groene Specht
Groene Specht
Torenvalk
Torenvalk
Smelleken
Smelleken
Gaai
Gaai
Pimpelmees
Pimpelmees
Koolmees
Koolmees
Zanglijster
Zanglijster
Roodborstje
Roodborst