Raspaillebos

Beschrijving

Het Raspaillebos bestaat uit loofbos met kleine stukjes naaldbos. Het bos is een directe omgeving en een goede plek voor roofvogels. Rondom het bos zijn ook enkele gebieden met een behoorlijke habitat waar enkele andere interassante soorten voorkomen. 

Leefgebied

Bos, struiken

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Heuvelachtig

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Wespendief
Havik
Havik
Middelste Bonte Specht
Glanskop
Appelvink
Koekoek
Koekoek
Houtsnip
Sperwer
Sperwer
Buizerd
Buizerd
Kerkuil
Steenuil
Steenuil
Bosuil
Bosuil
Torenvalk
Torenvalk
Boomvalk
Boomvalk
Kuifmees
Kuifmees
Spotvogel
Spotvogel
Staartmees
Staartmees
Tuinfluiter
Tuinfluiter
Grasmus
Grasmus
Goudhaan
Goudhaan
Boomklever
Boomklever
Boomkruiper
Nachtegaal
Keep
Goudvink
Sijs
Geelgors
Boomleeuwerik