Liedekerke - Hertigembos

Beschrijving

Het Liedekerke Hertigembos is een bosgebied dat nu op een meer natuurlijke manier wordt beheerd.  Midden in het opengestelde deel van het bos kan je ook enkele speeltuigen terugvinden. Dit domein bevat ook een poel dat tijdens de zomer helemaal uitdroogt wat een interessant biotoop vormt voor kevers.

Leefgebied

Bos, Grasland

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Vlak

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Houtsnip
Havik
Havik
Middelste Bonte Specht
Vuurgoudhaan
Appelvink
Koekoek
Koekoek
Gierzwaluw
Wespendief
Sperwer
Sperwer
Buizerd
Buizerd
Steenuil
Steenuil
Bosuil
Bosuil
Ransuil
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Groene Specht
Groene Specht
Slechtvalk
Slechtvalk
Torenvalk
Torenvalk
Boomvalk
Boomvalk
Wielewaal
Wielewaal
Gaai
Gaai
Zwarte Mees
Zwarte Mees
Kuifmees
Kuifmees
Glanskop
Pimpelmees
Pimpelmees
Koolmees
Koolmees
Fitis
Fitis
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Staartmees
Staartmees
Zwartkop
Zwartkop
Tuinfluiter
Tuinfluiter
Braamsluiper
Grasmus
Grasmus
Boomklever
Boomklever
Winterkoning
Roodborstje
Roodborst
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Kleine Barmsijs
Putter
Vink
Vink
Groenling
Sijs
Keep
Goudvink