Heidebos

Beschrijving

Het Heidebos heeft een afwisseling tussen uitgestrekte graslanden, doornstruiken, heide en zanderige ondergrond. In de dennen en loofbossen vind je bijna alle vogelsoorten die gerelateerd zijn aan bossen in Vlaanderen.

Leefgebied

Bos, Struiken

Wanneer hier vogels spotten?

Lente & Zomer

Omstandigheden

Zanderig & Droog

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Nachtzwaluw
Wespendief
Boomleeuwerik
Bonte Vliegenvanger
Gekraagde Roodstaart
Havik
Havik
Ransuil
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Zwarte Specht
Kuifmees
Kuifmees
Goudhaan
Goudhaan
Boomklever
Boomklever
Grauwe Vliegenvanger
Grauwe Vliegenvanger