Groot Rietveld

Beschrijving

Groot Rietveld is gelegen midden in de industriegebieden van Antwerpen. Het gebied bestaat uit vijvers en riet. Ook is dit een belangrijk broedgebied voor watervogels. 

Leefgebied

Rietvelden, Wetland, Bomen en Struiken

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Moerassig

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Blauwborst
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Roerdomp
Baardman
Baardman
Bergeend
Zomertaling
Slobeend
Slobeend
Krakeend 2
Krakeend
Wilde Eend
Wilde Eend
Wintertaling
Wintertaling
Dodaars
Dodaars
Fuut
Fuut
Meerkoet
Meerkoet
Porseleinhoen
Waterhoen
Waterral
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Lepelaar
Lepelaar
Ijsvogel
Ijsvogel
Rietzanger
Rietzanger
Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
Snor
Snor
Sprinkhaanzanger