Drongengoed Maldegemveld

Beschrijving

Drongengoed Maldegemveld is een gemengd bos met enkele heidevelden, een van de grootste overgebleven heidevelden van de provincie.  In het bos vind je spechten tal van andere typische bossoorten.

Leefgebied

Bos

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Vlak

Toegankelijkheid

Te voet, Fiets

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Middelste Bonte Specht
Boomleeuwerik
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Zwarte Specht
Wespendief
Wilde Eend
Wilde Eend
Holenduif
Houtduif
Houtduif
Koekoek
Koekoek
Houtsnip
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Sperwer
Sperwer
Havik
Havik
Buizerd
Buizerd
Bosuil
Bosuil
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Groene Specht
Groene Specht
Torenvalk
Torenvalk
Boomvalk
Boomvalk
Gaai
Gaai
Kauw
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Mees
Kuifmees
Kuifmees
Matkop
Pimpelmees
Pimelmees
Koolmees
Koolmees
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Fitis
Fitis
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Staartmees
Staartmees
Zwartkop
Zwartkop
Grasmus
Grasmus
Tuinfluiter
Tuinfluiter
Goudhaan
Goudhaan
Boomklever
Boomklever
Boomkruiper
Winterkoning
Koperwiek
Koperwiek
Roodborstje
Roodborst
Roodborsttapuit
Keep
Putter
Sijs