Cotthembos

Beschrijving

Het Cotthembos is een natuurgebied gelegen in de Vlaamse Ardennen, Sint-Lievens-Houtem. Het is een bosrijk gebied met wandelroutes. Het landschap in en rond het Cotthembos bestaat uit grote maar ook kleine bosgebieden, afgewisseld met open akkergebieden, weilanden en knotwilgen. Dit natuurgebied ligt aan een heuvelflank. In het lager gelegen gebied komen weiden en vochtige houtsoorten voor. 


Leefgebied

Bos, grasland

Wanneer hier vogels spotten?

Lente

Omstandigheden

Heuvelachtig en vlak

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Wespendief
Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Sperwer
Sperwer
Buizerd
Buizerd
Torenvalk
Torenvalk
Fazant
Houtduif
Houtduif
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Boomvalk
Boomvalk
Patrijs
Patrijs
Turkse-Tortel
Turkse Tortel
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Slechtvalk
Slechtvalk
Holenduif
Koekoek
Koekoek
Groene Specht
Groene Specht
Gaai
Gaai