Bergeend

De Bergeend is een opvallende eend die in België & Nederland te vinden is. Met zijn opvallende zwarte kop en snavel en zijn witte vlek op de borst is het een mooie verschijning om te zien. Maar wat maakt de Bergeend zo’n bijzondere vogel?

Kenmerken van de Bergeend

De Bergeend is een middelgrote eend met een opvallend zwart-wit verenkleed. De mannetjes en vrouwtjes hebben hetzelfde verenkleed. Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje en heeft een iets grotere snavel. De Bergeend kan ongeveer 60 cm groot worden en een spanwijdte hebben van ongeveer 1 meter.

Gedrag van de Bergeend

De Bergeend is een echte kustvogel en komt veel voor langs de Nederlandse kust en in de Waddenzee. De vogel eet voornamelijk schelpdieren, krabbetjes en andere kleine waterdiertjes. De Bergeend broedt vaak op de grond in een nest tussen het gras of in een holte in de duinen. Na het broedseizoen vormen de Bergeenden vaak grote groepen op het water.

Leefomgeving van de Bergeend

De Bergeend leeft voornamelijk in de buurt van de kust en in de Waddenzee. Het is een echte zoutwater vogel en komt niet voor in zoetwater gebieden. De vogel is vaak te vinden op zandbanken, slikken en schorren en in de duinen. In de winter zoeken de Bergeenden beschutting op beschutte plaatsen langs de kust.

Conclusie

De Bergeend is een bijzondere vogel die veel voorkomt langs de kust. Met zijn opvallende zwarte kop en snavel en zijn witte vlek op de borst is het een mooie verschijning om te zien.